Artikelen

SCHATGRAVERS;
Schatgravers is een kaartspel. Het spel heeft verschillende soorten kaarten met 107 schatkaarten en diverse soorten karweikaarten.
Schatgravers laat je op dynamische wijze verbinden met jezelf en de ander. Of je het nou speelt voor de gezelligheid of met een vooropgezet doel, de uniek versterkende combinatie van de karweikaarten en schatkaarten raakt alle deelnemers (jong en oud). Het laat je ontdekken waar je goed in bent en het geeft stof tot nadenken. Je leert complimenten geven aan jezelf en anderen, waardoor je een completer beeld van jezelf krijgt.
Schatgravers bestaat dus uit schatkaarten en karweikaarten. Op de schatkaarten staan eigenschappen om van en met elkaar te ontdekken. De karweikaarten met speelse opdrachten geven je oog voor de gewone dingen van alledag. Je kunt er verschillende werkvormen mee spelen. In de één op één behandeling, thuis bij de keukentafel, in groepjes of in de klas.
Schatgravers wordt ingezet in verschillende vormen van één op één begeleiding zoals: remedial teaching, (ortho-)pedagogiek, speltherapie, onderwijs, integratieve therapie, kinderpsychologie en andere kind- en jeugd professionals. Maar ook binnen de logopedie en dyslexiebehandelingen.
Wij zetten dit spel in op al onze locaties: Leeuwarden, Franeker, Sexbierum en Bolsward.
Willewiis is vanaf januari 2020 verkooppunt van de spellen. Dus mocht je als ouder, school, behandelaar of andere discipline interesse hebben in het spel? Laat het ons weten.

Stuur een mail naar: info@willewiis.nl
Of bel 0517-390008.

  PROMPT
Een nieuwe techniek bij Willewiis, logopedie en dyslexie

Logopediepraktijk Willewiis biedt nu ook Prompt therapie aan! Prompt  is een aanraak-gevoel (tactiel-kinesthetische)  behandeltechniek voor de therapie van problemen met spraakmotoriek. De resultaten zijn positief bij zowel kinderen als volwassenen. Het wordt ingezet bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen. Onze collega Thominde is hiervoor op een 3 daagse cursus geweest.
Wat is Prompt.
Prompt (‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets’) helpt de patiënt met het aanleren van spraakklanken door middel van bewegingspatronen en daarbij het manipuleren van de gewenste spiergroepen. De logopedist leert de patient de klank aan door mee te bewegen van de spiergroepen rondom de kaak/mond/tong. De methodiek is in de jaren 70 bedacht door Deborah Hayden en ontwikkelt zich nog steeds. Zij bedacht de Prompts speciaal voor kinderen die niet reageerden op de klassieke therapie methoden die enkel gericht zijn op auditieve en visuele stimulatie. Verschillende domeinen worden in de therapie benaderd (denk aan sensorisch-motorisch/cognitief-linguistisch/sociale domeinen). Er vindt momenteel een wetenschappelijk onderzoek plaats over de resultaten en effecten van de Prompt techniek. De resultaten zijn tot nu toe erg positief.
Hoe doe je prompt.
Ervaar maar eens wanneer je een /ie/ maakt. De mond gaat wat in een spreidstand staan, of een /k/. De mond gaat hier een klein beetje open en je ervaart achter in je keel een geluid. Wanneer iemand moeite heeft met een klank, weten ze vaak niet welke spieren ze moeten gebruiken of waar de tong zich bevindt wanneer ze de klank uitspreken. Door dit te manipuleren , kan iemand dit wel ervaren. Door de klank te voelen is dit directer en werkt het effectiever dan wanneer iemand het op gehoor en met mondbeeld aanleert.

Binnen de praktijken in Franeker en Sexbierum is dit een waardevolle toevoeging op de klassieke articulatie therapie. De Prompt therapie richt zich niet alleen op het aanleren van een losse klank maar dit wordt ook direct geoefend in woorden en zinnen. Daarom is het direct toepasbaar en is er sneller resultaat.

Prompt therapie kan zowel bij kinderen als volwassenen (bijvoorbeeld na hersenletsel) ingezet worden.
“Elke klank heeft zijn eigen ‘Prompt-beweging”

Cursus Prompt
Thominde heeft 3-daagse cursus via het Prompt instituut gevolgd. De cursus is zeer interessant maar ook intentsief. De cursus bestond vooral uit theorie en het oefenen van de techniek van de Prompts. Door veel te oefenen op collega logopedisten werden de Prompts eigen gemaakt.

Prompt is altijd bedoeld ter ondersteuning van het proces en niet als hoofddoel. Sommige kinderen zullen de aanrakingen niet prettig vinden en dan wordt er gekeken welke therapie methode het meest geschikt is. Het merendeel ervaart het als leuk en als succeservaring wanneer een klank ineens lukt.


DYSLEXIE.  HET KOMT VAKER VOOR DAN JE DENKT

Sjoerd is een prachtig kind. Altijd vrolijk en gezegend met een lach die iedereen doet smelten. Maar er is ook een andere Sjoerd. Een Sjoerd die zich schaamt. Die met vochtige ogen mijn blik ontwijkt en pas na een lange stilte zegt: 'Ik kan wel netjes schrijven, Juf. Echt. Ik schrijf zo slordig omdat niemand dan kan lezen dat ik woorden verkeerd schrijf…’.

DYSLEXIE.  HET KOMT VAKER VOOR DAN JE DENKT

Mijn naam is Tessa Fennema-Haitsma. In 1995 begon ik als logopediste. In 2004 besloot ik mij verder te specialiseren in het behandelen van kinderen met dyslexie. Heb je dyslexie, dan heb je moeite met (leren) lezen en spellen. Maar dyslexie ‘ontdekken’ kan soms lastig zijn. Ingegeven door schaamte, verbloemen kinderen vaak de fouten die ze maken. 

VERKEERDE CONCLUSIE
Neem Sjoerd. Wat hij nodig heeft, is een behandelplan dat zijn leesvaardigheid vergroot, de beperking vermindert en waar hij om leert gaan met de gevolgen van dyslexie. Wat Sjoerd echter krijgt, is een jarenlange ondersteuning in netjes leren schrijven! Dit is niet alleen zonde van de tijd maar ook nog eens schadelijk voor de verdere ontwikkeling van Sjoerd. Een vroege diagnose zorgt dat dyslexie beter behandeld kan worden.

IS DYSLEXIE TE BEHANDELEN?
Kinderen zoals Sjoerd komen wij in onze praktijk veel tegen. Maar ook kinderen die écht moeite hebben met netjes schrijven, bezoeken ons. De fysiotherapeut waar wij nauw mee samenwerken, onderzoekt in die gevallen de fijne motoriek, de schrijfbewegingen en de schrijfhouding van het kind.
Ons doel: zorgen dat kinderen het vertrouwen in het eigen kunnen, terugkrijgen. De gecombineerde behandeling van ‘Beter leren spellen’ en ‘Beter leren schrijven’ zorgt dat kinderen door oefeningen grip op taal krijgen. Het gevolg: ze komen in hun kracht, voelen zich sterk en durven zich weer op papier te uiten.

 

Nieuws
Dyslexiebehandelingen bij logopediepraktijk Willewiis;
Sinds twee jaar begeleid ik kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en lees- en spellingmoeilijkheden.

Wat ik zo mooi vind aan de begeleiding van kinderen gaat veel verder dan het behalen van resultaten op papier.

Mijn dag is goed wanneer ik een kind in de wachtkamer zie lezen en die roept dat hij/zij nog even niet mee naar binnen kan, want hij/zij wil de bladzijde nog af lezen. En ja, dit maak ik gelukkig geregeld mee. Voor kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zijn dit de mooiste resultaten die je kunt bereiken als je het mij vraagt.

Zelf ben ik al van jongs af aan gek op lezen. Wanneer ik helemaal in een verhaal zit vergeet ik de tijd en speelt het verhaal zich als een film in mijn hoofd af. Degenen die ook van lezen houden, zullen zich hierin herkennen. Voor veel kinderen en volwassenen is dit echter lang niet zo vanzelfsprekend. Zeker als je dyslexie hebt, is lezen meestal niet favoriet. En dat hoeft ook niet. Iedereen heeft zijn eigen hobby’s en interesses. De één houdt van lezen, de ander van bouwen en weer een ander luistert het liefst de hele dag muziek en zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal heel voor de hand liggend zou je zeggen. Maar iemand die bijvoorbeeld minder interesse heeft in schilderen, kan dit makkelijker uit de weg gaan dan iemand die, om wat voor reden dan ook, een hekel heeft aan lezen. In de maatschappij waarin wij leven draait bijna alles om lezen. Hoe fijn is het dan, dat lezen lukt.

Mijn doel voor de behandeling is vooral het plezier in lezen weer terug te krijgen. Dat kinderen met een opgeheven hoofd verder kunnen en weer durven te leren. Dát is voor mij belangrijk. De resultaten op papier komen dan vanzelf.
In de praktijk leveren wij maatwerk. Elk kind is uniek, dus elke behandeling ook. We sluiten ons aan bij wat het kind nodig heeft en stellen doelen in overleg met het kind, de ouders en school. Plezier in de behandeling staat hierbij voorop.

Met vriendelijke groeten,
Mirjam de Vries
Logopedist & dyslexiespecialist

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

   

©2020 Logopedie Willewiis
Privacyverklaring

ontwikkeld door WIE
Aangesloten bij: