Logo Willewiis
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"31522":{"name":"Accent Dark","parent":"56d48"},"56d48":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"31522":{"val":"rgb(4, 1, 4)","hsl_parent_dependency":{"h":307,"l":-0.12,"s":0.52}},"56d48":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"31522":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}},"56d48":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Rebecca van der Haag

Begin 2019 ben ik afgestudeerd als logopedist en mocht ik bij Willewiis aan het werk.
Daarvoor heb ik mijn propedeuse pedagogiek behaald. Mijn hart ligt bij het werken met kinderen.

Plezier in het leren staat in mijn behandelingen dan ook centraal. Ik sluit zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van het kind en geef oefeningen die thuis gemakkelijk herhaald kunnen worden. Daarbij ga ik uit van wat al lukt, zodat er altijd sprake is van een succeservaring. Ouders worden nauw betrokken bij het proces, waardoor kind, ouder en logopedist gezamenlijk werken aan het tevens in overleg opgestelde doel.


Ik ben werkzaam in Franeker en Bolsward en oefen zowel in het Nederlands als in het Fries.

In de behandelingen maak ik gebruik van NLP-technieken en de methode Geef me de Vijf.


Specialisaties:

  • OMFT 
  • Lees- en spellingsproblemen 
  • NLP Practitioner

Onderwerpen in Logopedie