Privacybeleid Screening App

Ingangsdatum: 1 februari 2023

Inleiding:

Bij Logopediepraktijk Willewiis zijn we toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze gebruikers. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens, waaronder uw e-mailadres, verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u onze diensten gebruikt.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie:

Wij verzamelen uw e-mailadres wanneer u een account bij ons aanmaakt. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om in te loggen op onze diensten. Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor andere doeleinden en delen het niet met derden, behalve indien wettelijk vereist.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie:

Wij zullen uw persoonlijke gegevens, waaronder uw e-mailadres, niet aan derden verstrekken, tenzij wij uw toestemming hebben of daartoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevensbeveiliging:

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Geen enkele veiligheidsmaatregel is echter waterdicht en wij kunnen de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid:

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via onze diensten of op andere wijze, al naar gelang het geval. Als u onze diensten blijft gebruiken na wijzigingen in dit Privacybeleid, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden aanvaardt.

Contactgegevens:

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze behandeling van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Dit privacybeleid kan te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd.