Thominde Vleugel-Miedema

Mijn streven is dat cliënten tevreden met het resultaat de deur uit gaan!

In 2013 ben ik afgestudeerd als allround logopedist aan de Hanze Hogeschool Groningen. Sindsdien werk ik met veel plezier bij logopediepraktijk Willewiis. Tijdens mijn stage bij Willewiis heb ik veel kennis mogen opdoen met de verschillende facetten binnen de logopedie, onder andere dyslexie en spraak-taalontwikkelingsstoornissen.

Ik heb veel affiniteit en ervaring met het werken met kinderen, mede door mijn voormalige werkzaamheden in de kinderopvang. Sinds maart 2019 heb ik zelf een dochter met een open gehemelte (palato schisis). Dit maakt dat ik mij goed kan verplaatsen in de cliënten en zijn/haar ouders/verzorgers. Ook vind ik het werken met volwassenen één van mijn uitdagingen en heb ik daar verschillende cursussen voor gevolgd voor o.a. stemproblemen.

Spontaan, openheid en professioneel zijn woorden die ik op mijzelf van toepassing vind. Ik haal het beste uit mijzelf en de cliënt waardoor er een wederzijdse samenwerking ontstaat. De behandelingen kunnen zowel in het Fries als in het Nederlands.

In de jaren die ik nu werkzaam ben als logopedist heb ik nieuwe kennis opgedaan door het volgen van cursussen wat mij weer verbreding en verdieping geeft tijdens het werken als logopedist.

In mijn vrije tijd speel ik saxofoon bij fanfare Constantia in Menaam en doe ik graag leuke dingen met mijn gezin. Tevens is reizen één van mijn passies.


Thominde werkt op maandag,  woensdag en vrijdag in Franeker.


Specialisaties:

  • SPEICH-C (chronisch hoesten)
  • Preverbale logopedie (Post-hbo)
  • Schisis (Post-hbo)
  • PROMPT (Post-hbo)
  • OMFT
  • Lax vox
  • Manuele larynx facilitatie (Post-hbo)
  • EVT level 1 & 2
  • Metaphon en Hodson&Paden
  • NLP Kindercoach

Onderwerpen in Logopedie