Tessa van der Sluis

Iedere werkdag met nieuwe energie aan de slag om cliënten te helpen zijn of haar doelen te behalen, dat maakt logopedie leuk! Begin 2022 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens mijn studie heb ik werkervaring opgedaan in het speciaal basisonderwijs en de vrije vestiging met het behandelen van spraak- en/of taalproblemen, afwijkend mondgedrag, lees-/spellingsproblemen en stemproblemen.


Tijdens mijn studie en in mijn verdere loopbaan als logopedist wil ik regelmatig cursussen en bijscholingen blijven volgen om zo nog effectiever te kunnen behandelen.

Ik vind het een mooie uitdaging om samen met de client en ouders te bekijken hoe we de communicatieve redzaamheid in het dagelijks leven kunnen vergroten. In de behandelingen wil ik de kinderen veel succeservaringen laten opdoen. Dit zodat ze met plezier naar de logopediebehandelingen komen en zelfvertrouwen opbouwen.


Specialisaties:

Onderwerpen in Logopedie