Logo Willewiis
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"31522":{"name":"Accent Dark","parent":"56d48"},"56d48":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"31522":{"val":"rgb(4, 1, 4)","hsl_parent_dependency":{"h":307,"l":-0.12,"s":0.52}},"56d48":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"31522":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}},"56d48":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Logo Willewiis

Over Willewiis

Logopediepraktijk 'Willewiis'
Wille en Wiis. Wille betekent plezier, Wiis betekent wijs of trots.

Bij Logopediepraktijk Willewiis vinden we het belangrijk dat kinderen plezier hebben: Wille. Plezier in wat ze doen en wie ze zijn in contact en de communicatie met anderen. Daarnaast zijn kinderen wijs op hun eigen manier.
Eigenwijs, wijsheid, je eigen wijze: Wiis.

Onze specialisten

Wie we zijn

Thominde Miedema

Onze locaties

Franeker - Hoofdlocatie

Tuinen 33
8801 VW Franeker
T. 0517-390008
E. info@logopediewillewiis.nl

Maandag t/m vrijdag

Bolsward

Gezondheidscentrum "It Buro"
Franekerstraat 3
8701 GB Bolsward


Woensdag en vrijdag

Sexbierum

Gezondheidscentrum "Bjirmenstate"
Bjirmenstate 52
8855 GB Sexbierum


Woensdagmiddag

Leeuwarden *

Emmakade 59

8921 AG Leeuwarden
* alleen lezen en spelling en vergoede dyslexiezorg

Woensdag en donderdag

Samenwerkingen


Omdat we breed naar de problemen rond u of uw kind willen kijken, kan het in sommige gevallen nodig zijn om adviezen te vragen bij andere disciplines of zelfs door te verwijzen.


Wij werken samen met:

We hebben regelmatig stagiaires van de opleiding logopedie uit Groningen of Zwolle.