Willewiis logo
Icoon taal

Taal

Er zijn kinderen die moeite hebben met de taal. Ze begrijpen niet wat wordt gezegd, of hebben moeite zich duidelijk te maken. De taal komt moeilijk op gang, de zinnen zijn kort en kloppen niet helemaal, en/of er is sprake van woordvindproblemen.

Het kan zijn dat er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Een taalontwikkelingsstoornis bij een kind is meestal te herkennen aan deze signalen:

  • het kind spreekt in korte, onlogische zinnen
  • het kind is slecht verstaanbaar
  • het kind is stil en praat weinig
  • het kind kan zich slecht concentreren
  • het kind begrijpt anderen vaak niet
  • het kind lijkt soms niet te luisteren

Taalproblemen kunnen ook door andere problemen in de ontwikkeling van een kind veroorzaakt worden. Bijvoorbeeld door een spraakontwikkelingsachterstand, een algehele ontwikkelingsachterstand, een informatieverwerkingsprobleem, een auditief verwerkingsprobleem of een gehoorprobleem. Daarom wordt er soms een algeheel ontwikkelingsonderzoek (psychologisch, logopedisch en gehooronderzoek) geadviseerd. Zo kan worden bepaald of sprake is van een TOS of van een ander onderliggend probleem waardoor de taal niet goed ontwikkelt.


De logopedist bespreekt de hulpvraag uitgebreid. Dan wordt de taal onderzocht en gezamenlijk een behandelplan opgesteld.


De website Kind en Taal geeft informatie over de taalontwikkeling van kinderen. 

Met de Hoi Kentalis app krijgen kinderen informatie over TOS voor een spreekbeurt.

De SNEL-test bevat 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling.

Dit is een vragenlijst, geen taaltest. Het kan zijn dat uit de test het advies komt contact op te nemen met een logopedist.

De logopedist kan de taal exact onderzoeken met taaltesten.

Meertaligheid

Veel kinderen zijn meertalig. Ze spreken bijvoorbeeld Nederlands en Pools, Fries, of een andere taal. Heeft een meertalig kind moeite met taal? Dan kan dit komen door een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het risico dat TOS niet op tijd wordt ontdekt, is groter bij kinderen die meertalig opgroeien. 

Als ouders het Nederlands nog niet zo goed beheersen, is het zeer belangrijk dat zij de moedertaal spreken met hun kind. Bij meertaligheid en taalproblemen verwijzen we door naar Kentalis of Pento voor een onderzoek in de moedertaal.

Autisme

Bij kinderen met autisme helpt de logopedist de wereld te verduidelijken. Voor deze kinderen is inhoud en gebruik van taal ingewikkeld. Dat staat geheel los van hun intelligentie en sociale omgeving. In behandelingen kunnen we gebruik maken van de methode Geef me de 5.

Meer informatie over taalproblemen en/of autisme? Neem contact op met onze logopedisten:

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Hierdoor ontstaan er problemen met het spreken, het lezen en het schrijven.

De logopedist zal eerst een onderzoek afnemen naar het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren.

Dementie

Bij dementie heeft de persoon steeds meer moeite om duidelijk te maken wat hij bedoelt en om anderen te begrijpen. Vaak blijven personen met een ernstige vorm van dementie wel gevoelig voor zinsmelodie, toonhoogte en lichaamstaal. In de behandeling zal alles er op gericht zijn om de communicatie tussen de cliƫnt en zijn omgeving zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook kunnen er problemen ontstaan rondom het eten en drinken. De logopedist kan adviezen geven om beter te kunnen slikken.

Meer informatie over afasie of dementie? Neem contact op met onze logopedisten:

Onderwerpen in Logopedie