Willewiis logo
Icoon stem

Stem

Stemklachten kunnen verscheidene oorzaken hebben. Veelvuldig en intensief stemgebruik, stemklachten ten gevolge van een ziekte of operatie en verkeerd stemgebruik kunnen keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben. De stem kan hierdoor hees of schor klinken. Daarnaast kan het zijn dat spreken moeizaam of pijnlijk gaat of dat de stem wegvalt.

Ook bij hyperventilatie en genderdysfonie kan een logopedist helpen.

De logopedist bespreekt en onderzoekt het stemgebruik en stelt in overleg een behandelplan op. Er wordt gewerkt aan lichaamshouding, ademing en een ontspannen stemgeving. We werken met zowel volwassenen als kinderen met stemproblemen.

MLF

Door gespannen spieren in het keelgebied kunnen stemproblemen, vermoeidheid en pijn ontstaan. Met Manuele Larynx Facilitatie wordt middels massage teveel spanning in het hoofd-halsgebied en de larynx (het strottenhoofd) verminderd. Hierdoor worden de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem meer ontspannen. De klachten verminderen al gauw. Na een aantal behandelingen met MLF lukt het leren van nieuwe stemtechnieken beter. MLF kan ook helpen bij slikproblemen, chronisch hoesten en een globusgevoel ('brok in de keel').  


Thominde is onze stemspecialist, zij geeft deze massages.

Meer informatie? Neem contact op met onze logopedisten:

Onderwerpen in Logopedie