Willewiis logo

Slikken

Afwijkende mondgewoonten zoals lang speenzuigen, duimen, vingerzuigen, nagelbijten en mondademen kunnen het evenwicht tussen spieren in het mondgebied verstoren. Dit veroorzaakt een afwijkende tongligging in rust en een afwijkende slik. Een afwijkende tongpositie kan de stand van het gebit sterk veranderen. Vaak wordt de articulatie hierdoor beïnvloed (slappe, onduidelijke uitspraak, slissen en lispelen).

OMFT

De logopedist brengt in kaart wat de slik be├»nvloedt. In de OMFT-behandelingen (oro-myofunctionele therapie) wordt gewerkt aan het versterken van de mond- en tongspieren en de correcte tongpositie in rust en tijdens slikken. Vervolgens wordt er met de articulatie geoefend. In veel gevallen verwijst de tandarts of orthodontist naar logopedie voor OMFT-behandelingen.  De orthodontist werkt aan de vorm van het gebit, de logopedist aan de functie van de tong. Het doorlopen van een OMFT-traject voorafgaand aan een beugel is geadviseerd, zodat de beugel nog beter z'n werk kan doen. Bij logopedie werken we aan de functie (de correcte slik), bij de orthodontist wordt gewerkt aan de vorm van het gebit.

Meer informatie over slikken en OMFT? Neem contact op met onze logopedisten:

Dysfagie

Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, ALS) kan de aansturing van spieren problemen geven. Ook bij dementie kunnen problemen ontstaan rondom het eten en drinken.

De logopedist kan met een slikonderzoek de oorzaak van de slikstoornis opsporen en vaststellen in welke fase van het slikproces de stoornis zich bevindt. Het doel van de behandelingen is het verminderen van het risico op verslikken, het verbeteren van de voedingstoestand of het met meer plezier eten en drinken.

Meer informatie over dysfagie?

Wij hebben een samenwerkingsverband met Nynke Algera logopedie. De behandelingen door Nynke kunnen plaatsvinden in haar praktijk in Bolsward en op de donderdag in Het Want te Franeker. In Harlingen komt Nynke alleen aan huis, hier heeft zij geen vaste locatie.

Onderwerpen in Logopedie