Logopedie

Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord.

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar.

Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen.

Spreken en taal is dan ook een ingewikkeld proces. 


Naast face-to-face behandelingen, bieden wij ook tele-logopedie.

Zo kunnen behandelingen online doorgaan wanneer het lastig is naar de praktijk te komen.

Wanneer logopedie?

Je kunt naar een logopedist wanneer er problemen zijn op het gebied van: taal, stem, spraak, slikken, gehoor en lezen en/of spelling.

Wij werken met zowel kinderen als volwassenen. 

Taal

Er zijn kinderen die moeite hebben met de taal. Ze begrijpen niet wat wordt gezegd, of hebben moeite zich duidelijk te maken. De taal komt moeilijk op gang, de zinnen zijn kort en kloppen niet helemaal, en/of er is sprake van woordvindproblemen. Volwassenen kunnen taalproblemen hebben door TOS, een ziekte of een herseninfarct.

icoon taal
icoon stem

Stem

Stemklachten kunnen verscheidene oorzaken hebben. Veelvuldig en intensief stemgebruik, stemklachten ten gevolge van een ziekte of operatie en verkeerd stemgebruik kunnen keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben. We helpen zowel volwassenen als kinderen met stemproblemen. 

Spraak

Spraak houdt in: de uitspraak van klanken, woorden en zinnen. Klanken worden niet of niet goed uitgesproken, iemand slist, of er is sprake van stotteren of broddelen. Dit kan ervoor zorgen dat iemand minder goed verstaanbaar is, wat frustrerend kan zijn.

icoon spraak
icoon slikken

Slikken

Afwijkende mondgewoonten zoals lang speenzuigen, duimen, vingerzuigen, nagelbijten en mondademen kunnen het evenwicht tussen spieren in het mondgebied verstoren. Dit veroorzaakt een afwijkende tongligging in rust en een afwijkende slik. Een afwijkende tongpositie kan de stand van het gebit sterk veranderen. Vaak wordt de articulatie hierdoor beïnvloedt (slappe, onduidelijke uitspraak, slissen en lispelen).

Gehoor

Een aangeboren slechthorendheid heeft invloed op de ontwikkeling van de taal en de spraak. Goed horende kinderen leren de eigen klanken bij te sturen, zodat die gaan lijken op de taal die ze horen. Door slechthorendheid kunnen problemen in de spraaktaalontwikkeling ontstaan.

icoon gehoor

Extra informatie en links


Op logopedie.nl vind je meer informatie over logopedie.


De NVLF is de beroepsvereniging van logopedisten.

NVLF (Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)

Oudervereniging Balans ondersteunt kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. 
Balans Digitaal


De dichtstbijzijnde opleidingen logopedie zijn in Groningen en Zwolle.