Willewiis logo
Icoon taal

Screeningstool

Het team van Willewiis logopedie, dyslexie & coaching heeft een screening ontwikkeld waarmee kan worden geobserveerd of logopedie is geïndiceerd bij kleuters van groep 1 en 2. Deze screening is een observatie-instrument: de logopedist bekijkt of er mogelijk logopedie nodig is.  De screening is bedoeld voor logopedisten die reeds preventieve screeningen uitvoeren op vraag van de school. Wanneer ouders na de screening een logopedist inschakelen, brengt deze de hulpvraag in kaart en onderzoekt hij/zij of logopedische behandeling nodig is.


Je kunt de screening hier aanvragen, onder het formulier staan de linkjes naar de tool en de app. De app kun je in de App Store en Google Play vinden als je zoekt op Screening App. Zou je graag de webinar bekijken? Stuur een mailtje naar screening@willewiis.nl en je ontvangt de link.

De screening is tot stand gekomen na grondig overleg met collega-logopedisten, dyslexiespecialisten,

een spraaktaalpatholoog, leerkrachten en intern begeleiders. Vervolgens is de gehele screeningstool intern bij Willewiis en door logopedisten uit verscheidene werkvelden getest.

De screeningsvragen zijn gebaseerd op items uit diverse logopedische testen. De screening kan in 20-25 minuten worden afgenomen (afhankelijk van of de Voorschotscreening ook wordt afgenomen en afhankelijk van omgevings- en kindfactoren).


De screening omvat de volgende gebieden:

  • Taalbegrip
  • Taalproductie
  • Articulatie
  • Optioneel: voorschot (start- en midden groep 2)
  • Observaties (stem, vloeiendheid, mondgebied, mondmotoriek etc.)

In de tool vult de logopedist de respons in en via de app wordt het kind de afbeeldingen getoond.

Reviews

Makkelijk, leuk, aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. 


De IB-er gaf aan dat het onderdeel ‘emoties’ voor hen ook erg waardevol is!


De app is gebruiksvriendelijk. De afbeeldingen rustig, waardoor overzichtelijk.

Digitalisering

Met het digitaliseren van de screening is het gebruiksgemak aanzienlijk verhoogd. Zowel logopedisten als scholen kunnen de gegevens online inzien en downloaden, ieder via een eigen account. De logopedist voert de naam en leeftijd van de kinderen geanonimiseerd in en noteert de respons op de website. Via de app kunnen de benodigde afbeeldingen op een tablet of telefoon aan het te screenen kind worden getoond. De school in kwestie kan van de logopedist een account krijgen, waarna de screeningsgegevens gedownload kunnen worden en kunnen worden opgeslagen in de eigen rapportage.  


Voor het gebruikmaken van de screeningstool is internetverbinding dan ook van belang. Je vindt de app in de App Store en Google Play als je zoekt op: Screening app, of gebruik de linkjes. Het inloggen gaat met 2-factor identificatie, middels een app.


We vinden het ontzettend leuk dat er zo wordt meegedacht over de screeningstool. Mocht je nog ideeën hebben, dan horen we het graag. We kijken altijd of en hoe we het kunnen verwerken in de screeningstool.


Reviews

"Gebruiksvriendelijke, duidelijke tool. Dit scheelt zoveel papierwerk."


"Eenvoudige, heldere afbeeldingen. Heel fijn dat ze in zwartwit zijn getekend!"


"Super dat het antwoordformulier te downloaden is door de school. Kunnen ze het meteen opslaan."

Hoe werkt het

Logopedisten kunnen de screeningstool gebruiken.  Via onderstaand formulier kun je een account aanvragen. Je hebt dan nog geen credits, die kun je via de screeningstool aanschaffen. Je inloggegevens ontvang je binnen een week via de mail (het kan zijn dat deze in de spam-box terechtkomt).  Vervolgens kun je met die gegevens inloggen bij de screeningstool en de app. Ook ontvang je de handleiding, waarin twee informatiebrieven voor scholen en ouders zijn bijgevoegd. De handleiding vind je op de site van de screeningstool onder het logo van Willewiis.


Vraag hier een account voor je werkplek aan en ontvang 2 gratis credits en de link naar de webinar!

Zo kun je de screening zelf doornemen en één kind proefscreenen.


Uw naam
Naam werkplek/praktijk
E-mailadres
Telefoonnummer
Adres

Prijzen

Onderstaand het prijzenoverzicht van de screeningstool.  De screeningstool werkt op basis van credits. Het aantal credits staat gelijk aan het aantal leerlingen dat gescreend kan worden: 1 credit is 1 leerling. Credits schaf je aan in de screeningstool.  Wanneer je geen credits meer hebt, kun je ook geen gebruik meer maken van de app.  De credits schaf je per werkplek aan,  aan één werkplek kunnen meerdere logopedisten worden gekoppeld.


10 credits
25 credits
50 credits
100 credits
250 credits
+ 250 credits
20,-
F
€47,50
Fill Counter
€93,-
Fill Counter
€182,-
Fill Counter
€440,-
Fill Counter
?
Fill Counter
startprijs
-5%
-7%
-9%
-12%

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met screening@willewiis.nl.

Daarnaast vind bij de start en het midden van het schooljaar onze webinar plaats, waarin we de screeningstool doornemen.

Ben je werkzaam op een school, kinderopvang of peuterspeelzaal en wil je graag dat een logopedist van Willewiis komt screenen? Leuk! We bespreken graag de mogelijkheden.

Onderwerpen in Logopedie