Logopedie

https://www.logopediewillewiis.nl/dyslexie/dyslexie-netwerk-pentohttps://www.logopediewillewiis.nl/dyslexie/dyslexie-netwerk-pentoWat is logopedie?


Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces.
Logopedie houdt zich dus bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord.

Wanneer logopedie?
U kunt naar een logopedist wanneer er problemen zijn op het gebied van: * Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor de ademhaling, stemgeving en de uitspraak onvoldoende.
** Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, lezen en schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie.

Verwijzing
Om logopedische zorg te ontvangen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist, tandarts/orthodontist of het Audiologisch Centrum Friesland. Na verwijzing kunt u ons bellen voor een eerste afspraak, het intakegesprek. Ook kunt u aanmelden via de website bij contact. Na het intake gesprek vindt er een onderzoek plaats en bekijken we wat de problemen zijn op gebied van stem, spraak, taal, gehoor, slikken of dyslexie.

Directe Toegankelijkheid Logopedie niet door alle zorgverzekeraars ingekocht!

Screening voor directe toegankelijkheid van logopedie is door veel zorgverzekeraars niet ingekocht. Hierdoor hebben veel patiënten nog wél een verwijsbrief nodig van hun (huis)arts. In de praktijk merken logopedisten dat hier veel onduidelijkheid over bestaat bij artsen en patiënten.
Patiënten die verzekerd zijn bij De Friesland Zorgverzekeraar hebben in ieder geval een verwijzing nodig van hun arts voordat een consult bij de logopedist mag worden aangevraagd.

Voor meer informatie kunnen artsen en patiënten de volgende website bezoeken: Directnaardelogopedist

Intake
Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk vindt de intake plaats. Dit is een gesprek waarin aan de orde komt met welke logopedische klacht u in de praktijk gekomen bent, door wie u verwezen bent en hoe de ontwikkeling van de logopedische klacht is geweest. Komt u met een kind in de praktijk dan zullen de vragen over de logopedische klacht en de ontwikkeling hiervan aan u gesteld worden. Uw kind krijgt de mogelijkheid de ruimte te verkennen en we zullen proberen een eerste observatie te doen.

Onderzoek
Afhankelijk van de klacht zal er onderzoek plaatsvinden. Dit kan bestaan uit een gesprek, test en/of observatie. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er een aantal mogelijkheden:
  • U krijgt adviezen mee en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt
  • In overleg wordt gestart met de behandeling van stem, spraak, taal, gehoor, slikken of dyslexie.
  • Indien nodig vindt er een doorverwijzing naar een specialist plaats (bijvoorbeeld: KNO-arts)
Werkwijze
Ieder mens is verschillend. Daarom bieden wij zorg op maat. Dat betekent dat we niet alleen naar de stoornis kijken, maar ook naar de stoornis in combinatie met de cliënt en zijn of haar omgeving. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de problemen kan het nodig zijn contact op te nemen met personen die in nauw contact staan met u of uw kind.

Behandeling
De behandelfrequentie kan variëren van één of twee keer in de week tot één keer per maand. De oefeningen worden bij kinderen zoveel mogelijk spelenderwijs aangeboden. Vaak zult u huiswerk meekrijgen. Een schriftje o.i.d. kan erg handig zijn om bijvoorbeeld de leerkracht op de hoogte te brengen van wat er gedaan wordt tijdens de behandelingen. Andersom kan de leerkracht ook opschrijven waar in de klas aandacht aan besteed wordt.

Indien noodzakelijk is een 'aan huis'-behandeling mogelijk. Wanneer u zelf logopedische behandeling krijgt, bent ú verantwoordelijk voor het doen van oefeningen in de thuis- of werksituatie.

Externe contacten
Voor een goed verloop van de behandeling kan het nodig zijn dat wij contact opnemen met de school van uw kind, of met uw arts of specialist. Dit mogen wij i.v.m. de Wet op de Privacy niet ongevraagd doen. Wij vragen hiervoor uw toestemming.

Verzekering
Logopedie is opgenomen in de basisverzekering. Dit houdt in dat de behandeling door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. De rekening wordt rechtstreeks vanuit de praktijk bij uw zorgverzekeraar ingediend. De vergoeding dan dyslexie wordt gedaan door de gemeente mits het ernstige enkelvoudige dyslexie is. Kijk voor informatie op samenwerking Pento. 

Verhindering
Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen bij de behandelend logopedist. Dit kan telefonisch of via de mail. Indien u een behandelafspraak te laat afzegt of u vergeet te komen dan zal hiervoor een bedrag (100% van het geldende tarief) bij u in rekening gebracht worden. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Bekijk onze behandelovereenkomst waar de afspraak rond tijdig afzeggen beschreven staat. 
Nieuws
Wil je meer weten over effectief communiceren? Meld je dan aan voor het gratis e-book "25 tips voor effectief communiceren" Ga naar aanvragen gratis e-book Effectief communiceren.
Naast Willewiis heeft Tessa nog een bedrijf genaamd Tessa Trainingen. Daar geeft zij trainingen op gebied van effectief communiceren en persoonlijke ontwikkeling. Je kunt een kijkje nemen op de website

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

   

©2019 Logopedie Willewiis
Privacyverklaring

ontwikkeld door WIE
Aangesloten bij: