Willewiis logo

Dyslexie

Als een kind veel moeite heeft met (technisch) lezen en spellen, kan het zijn dat er sprake is van dyslexie. Logopedisten hebben kennis van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.

De logopedist brengt eerst de lees- en spellingsvaardigheden en vaardigheden die daarbij belangrijk zijn in kaart. In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

We oefenen de lees- en spellingsregels en werken aan hoe je met de moeilijkheden kunt omgaan.

Ook kinderen die (nog) geen dyslexieverklaring hebben, maar wel moeite hebben met lezen en/of spelling, kunnen bij ons terecht. 

Willewiis is aangesloten bij dyslexienetwerk Pento, wat zich richt op onderzoek en behandeling van kinderen met ernstige dyslexie die in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling.

Tessa, LauraSandra, Pia, Femke en Mirjam zijn onze dyslexiebehandelaars.


Wanneer uw kind een dyslexieonderzoek heeft gehad met als diagnose Ernstige Dyslexie (ED), dan zouden de vergoede dyslexiebehandelingen opgestart kunnen worden bij ons. Vaak is dit al benoemd in het gesprek met Pento of een andere organisatie waarin de uitslag besproken is. Helaas hebben wij ook voor de dyslexiebehandelingen momenteel een wachtlijst. We kunnen geen indicatie geven wanneer uw kind aan de beurt is. Wanneer er plek is, wordt diegene die bovenaan de lijst staat als eerste opgeroepen.  Excuses voor het ongemak.


Op de site van Dyslexie Centraal vind je informatie over leesproblemen en dyslexie.


Het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) bevordert de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, EED, inclusief de raakvlakken zoals lichte dyslexie, lees- en spellingsproblemen en ernstige meervoudige dyslexie.


De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg. 

Meer informatie over dyslexie of lees- en/of spellingsproblemen? Neem contact op met onze logopedisten:

Onderwerpen in Logopedie