Willewiis logo

Dyslexie

Als een kind veel moeite heeft met (technisch) lezen en spellen, kan het zijn dat er sprake is van dyslexie. Logopedisten hebben kennis van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.

De logopedist brengt eerst de lees- en spellingsvaardigheden en vaardigheden die daarbij belangrijk zijn in kaart. In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

We oefenen niet alleen de lees- en spellingsregels, we werken ook aan hoe je met de moeilijkheden kunt omgaan.


Willewiis is aangesloten bij dyslexienetwerk Pento, wat zich richt op onderzoek en behandeling van kinderen met ernstige dyslexie die in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling.

Tessa en Laura zijn onze dyslexiebehandelaars.


Kijk voor meer informatie over dyslexie op https://pento.nl/dyslexie/


Ook kinderen die (nog) geen dyslexieverklaring hebben, maar wel moeite hebben met lezen en/of spelling, kunnen bij ons terecht. 

Meer informatie over dyslexie of lees- en/of spellingsproblemen? Neem contact op met onze logopedisten:

Onderwerpen in Logopedie