Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen.
De definitie van dyslexie is volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN): "een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau". Moeilijkheden met lezen of  spellen geeft problemen bij veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak/taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Wat doet de logopedist bij dyslexie?

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium (het werken met klanken en letters) kan dyslexie niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm verkleinen. Binnen onze praktijk bieden wij deze hulp in de vorm van de voorschotbenadering bij kinderen van groep 2. Ook volgen wij de lees- en spellingontwikkeling van kinderen in groep 3. We ondersteunen kinderen en ouders bij de letterkennis, het vlot benoemen van de letters en het vloeiend leren lezen met begrip. Daarnaast behandelen we kinderen met dyslexie vanaf groep 4. Ouders zijn in de meeste gevallen aanwezig bij de behandeling. Wij zien de ouders als co-therapeut. Zij zijn degene die het kind thuis moeten begeleiden.  Zij zien dat hun kind weer plezier kan beleven aan lezen en/of schrijven en kunnen dezelfde oefenvormen thuis gaan gebruiken.

Voor criteria aanmelden vergoede dyslexietraject klik hier

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Lees- en spellingproblemen hebben vaak verband met logopedische stoornissen.


Nieuws
Wil je meer weten over effectief communiceren? Meld je dan aan voor het gratis e-book "25 tips voor effectief communiceren" Ga naar aanvragen gratis e-book Effectief communiceren.
Naast Willewiis heeft Tessa nog een bedrijf genaamd Tessa Trainingen. Daar geeft zij trainingen op gebied van effectief communiceren en persoonlijke ontwikkeling. Je kunt een kijkje nemen op de website

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

   

©2019 Logopedie Willewiis
Privacyverklaring

ontwikkeld door WIE
Aangesloten bij: