Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen.
De definitie van dyslexie is volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN): "een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau". Moeilijkheden met lezen of  spellen geeft problemen bij veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak/taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Wat doet de logopedist bij dyslexie?

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium (het werken met klanken en letters) kan dyslexie niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm verkleinen. Binnen onze praktijk bieden wij deze hulp in de vorm van de voorschotbenadering bij kinderen van groep 2. Ook volgen wij de lees- en spellingontwikkeling van kinderen in groep 3. We ondersteunen kinderen en ouders bij de letterkennis, het vlot benoemen van de letters en het vloeiend leren lezen met begrip. Daarnaast behandelen we kinderen met dyslexie vanaf groep 4. Ouders zijn in de meeste gevallen aanwezig bij de behandeling. Wij zien de ouders als co-therapeut. Zij zijn degene die het kind thuis moeten begeleiden.  Zij zien dat hun kind weer plezier kan beleven aan lezen en/of schrijven en kunnen dezelfde oefenvormen thuis gaan gebruiken.

Voor criteria aanmelden vergoede dyslexietraject klik hier

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Lees- en spellingproblemen hebben vaak verband met logopedische stoornissen.


Nieuws
Dyslexiebehandelingen bij logopediepraktijk Willewiis;
Sinds twee jaar begeleid ik kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en lees- en spellingmoeilijkheden.

Wat ik zo mooi vind aan de begeleiding van kinderen gaat veel verder dan het behalen van resultaten op papier.

Mijn dag is goed wanneer ik een kind in de wachtkamer zie lezen en die roept dat hij/zij nog even niet mee naar binnen kan, want hij/zij wil de bladzijde nog af lezen. En ja, dit maak ik gelukkig geregeld mee. Voor kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zijn dit de mooiste resultaten die je kunt bereiken als je het mij vraagt.

Zelf ben ik al van jongs af aan gek op lezen. Wanneer ik helemaal in een verhaal zit vergeet ik de tijd en speelt het verhaal zich als een film in mijn hoofd af. Degenen die ook van lezen houden, zullen zich hierin herkennen. Voor veel kinderen en volwassenen is dit echter lang niet zo vanzelfsprekend. Zeker als je dyslexie hebt, is lezen meestal niet favoriet. En dat hoeft ook niet. Iedereen heeft zijn eigen hobby’s en interesses. De één houdt van lezen, de ander van bouwen en weer een ander luistert het liefst de hele dag muziek en zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal heel voor de hand liggend zou je zeggen. Maar iemand die bijvoorbeeld minder interesse heeft in schilderen, kan dit makkelijker uit de weg gaan dan iemand die, om wat voor reden dan ook, een hekel heeft aan lezen. In de maatschappij waarin wij leven draait bijna alles om lezen. Hoe fijn is het dan, dat lezen lukt.

Mijn doel voor de behandeling is vooral het plezier in lezen weer terug te krijgen. Dat kinderen met een opgeheven hoofd verder kunnen en weer durven te leren. Dát is voor mij belangrijk. De resultaten op papier komen dan vanzelf.
In de praktijk leveren wij maatwerk. Elk kind is uniek, dus elke behandeling ook. We sluiten ons aan bij wat het kind nodig heeft en stellen doelen in overleg met het kind, de ouders en school. Plezier in de behandeling staat hierbij voorop.

Met vriendelijke groeten,
Mirjam de Vries
Logopedist & dyslexiespecialist

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

   

©2020 Logopedie Willewiis
Privacyverklaring

ontwikkeld door WIE
Aangesloten bij: