Patiëntenklachtrecht en beroepscode

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben
voor de behandeling van klachten van patiënten/cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van
de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevlogen heeft voor de patiënt/cliënt. De wet
schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden,
waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder.

Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
(NVLF) in Woerden, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien
in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze
klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst.

Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor
meer informatie over de klachtenregeling (klachtenfolder) en de procedures die gevolgd moeten worden, klik hier. 

De logopedist
Nieuws
Wil je meer weten over effectief communiceren? Meld je dan aan voor het gratis e-book "25 tips voor effectief communiceren" Ga naar aanvragen gratis e-book Effectief communiceren.
Naast Willewiis heeft Tessa nog een bedrijf genaamd Tessa Trainingen. Daar geeft zij trainingen op gebied van effectief communiceren en persoonlijke ontwikkeling. Je kunt een kijkje nemen op de website

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

   

©2019 Logopedie Willewiis
Privacyverklaring

ontwikkeld door WIE
Aangesloten bij: