Aanmelding

Om logopedische zorg te ontvangen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist, tandarts/orthodontist of het Audiologisch Centrum Friesland. Daarna kunt u telefonisch contact opnemen of u kunt zich aanmelden via het contactformulier voor het inplannen van het intakegesprek
Na het intake gesprek vindt er een onderzoek plaats en bekijken we wat de problemen zijn op gebied van stem, spraak, taal, gehoor, slikken of dyslexie.

Bij de eerste afspraak neemt u mee;
  • De verwijsbrief van de huisarts of verwijzzend medisch specialist.
  • De zorgpas van degene die in behandeling komt.
  • Een identiteitsbewijs (denk aan paspoort/identiteitskaart/rijbewijst) van degene die in behandeling komt. 
Intake
Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk vindt de intake plaats. Dit is een gesprek waarin aan de orde komt met welke logopedische hulpvraag u in de praktijk gekomen bent, door wie u verwezen bent en hoe de ontwikkeling van de logopedische hulpvraag is geweest. Komt u met een kind in de praktijk dan zullen de vragen over de logopedische hulpvraag en de ontwikkeling hiervan aan u gesteld worden. Uw kind krijgt de mogelijkheid de ruimte te verkennen en we zullen proberen een eerste observatie te doen.

Onderzoek
Afhankelijk van de hulpvraag zal er onderzoek plaatsvinden. Dit kan bestaan uit een gesprek, test en/of observatie. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er een aantal mogelijkheden:
• U krijgt adviezen mee en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt
• In overleg wordt gestart met de behandeling van stem, spraak, taal, gehoor, slikken of dyslexie.
• Indien nodig vindt er een doorverwijzing naar een specialist plaats (bijvoorbeeld: KNO-arts)

Werkwijze
Ieder mens is verschillend. Daarom bieden wij zorg op maat. Dat betekent dat we niet alleen naar de stoornis kijken, maar ook naar de stoornis in combinatie met de cliënt en zijn of haar omgeving. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de problemen kan het nodig zijn contact op te nemen met personen die in nauw contact staan met u of uw kind.

Behandeling
De behandelfrequentie kan variëren van één of twee keer in de week tot één keer per maand. De oefeningen worden bij kinderen zoveel mogelijk spelenderwijs aangeboden. Vaak zult u huiswerk meekrijgen. Een schriftje o.i.d. kan erg handig zijn om bijvoorbeeld de leerkracht op de hoogte te brengen van wat er gedaan wordt tijdens de behandelingen. Andersom kan de leerkracht ook opschrijven waar in de klas aandacht aan besteed wordt.

Indien noodzakelijk is een 'aan huis'-behandeling mogelijk. Wanneer u zelf logopedische behandeling krijgt, bent ú verantwoordelijk voor het doen van oefeningen in de thuis- of werksituatie.

Externe contacten
Voor een goed verloop van de behandeling kan het nodig zijn dat wij contact opnemen met de school van uw kind, of met uw arts of specialist. Dit mogen wij i.v.m. de Wet op de Privacy niet ongevraagd doen. Wij vragen hiervoor uw toestemming.

Verzekering
Logopedie is opgenomen in de basisverzekering. Dit houdt in dat de behandeling door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. De rekening wordt rechtstreeks vanuit de praktijk bij uw zorgverzekeraar ingediend.
Bent u ouder dan 18 jaar dan geldt het eigen risico (€385).
De vergoeding van dyslexie wordt gedaan door de gemeente mits het ernstige enkelvoudige dyslexie is. Kijk voor informatie op samenwerking Pento.
Nieuws
Dyslexiebehandelingen bij logopediepraktijk Willewiis;
Sinds twee jaar begeleid ik kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en lees- en spellingmoeilijkheden.

Wat ik zo mooi vind aan de begeleiding van kinderen gaat veel verder dan het behalen van resultaten op papier.

Mijn dag is goed wanneer ik een kind in de wachtkamer zie lezen en die roept dat hij/zij nog even niet mee naar binnen kan, want hij/zij wil de bladzijde nog af lezen. En ja, dit maak ik gelukkig geregeld mee. Voor kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zijn dit de mooiste resultaten die je kunt bereiken als je het mij vraagt.

Zelf ben ik al van jongs af aan gek op lezen. Wanneer ik helemaal in een verhaal zit vergeet ik de tijd en speelt het verhaal zich als een film in mijn hoofd af. Degenen die ook van lezen houden, zullen zich hierin herkennen. Voor veel kinderen en volwassenen is dit echter lang niet zo vanzelfsprekend. Zeker als je dyslexie hebt, is lezen meestal niet favoriet. En dat hoeft ook niet. Iedereen heeft zijn eigen hobby’s en interesses. De één houdt van lezen, de ander van bouwen en weer een ander luistert het liefst de hele dag muziek en zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal heel voor de hand liggend zou je zeggen. Maar iemand die bijvoorbeeld minder interesse heeft in schilderen, kan dit makkelijker uit de weg gaan dan iemand die, om wat voor reden dan ook, een hekel heeft aan lezen. In de maatschappij waarin wij leven draait bijna alles om lezen. Hoe fijn is het dan, dat lezen lukt.

Mijn doel voor de behandeling is vooral het plezier in lezen weer terug te krijgen. Dat kinderen met een opgeheven hoofd verder kunnen en weer durven te leren. Dát is voor mij belangrijk. De resultaten op papier komen dan vanzelf.
In de praktijk leveren wij maatwerk. Elk kind is uniek, dus elke behandeling ook. We sluiten ons aan bij wat het kind nodig heeft en stellen doelen in overleg met het kind, de ouders en school. Plezier in de behandeling staat hierbij voorop.

Met vriendelijke groeten,
Mirjam de Vries
Logopedist & dyslexiespecialist

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

   

©2020 Logopedie Willewiis
Privacyverklaring

ontwikkeld door WIE
Aangesloten bij: