Criteria vergoeding dyslexie zorg

Wanneer er een vermoeden bestaat dat uw kind dyslexie heeft, dan kunt u als ouders / verzorgers uw kind bij ons aanmelden. Om in aanmerking te komen voor het vergoede dyslexietraject moet uw kind tussen de 7 en 12 jaar oud zijn en aan de volgende criteria voldoen:
  • Uw kind heeft minimaal 2 maal 3 maanden intensieve begeleiding gehad op school. In de regel is dit 3 keer 20 minuten per week (1-op-1 of in klein groepje) bovenop de reguliere tijd voor lezen / spellen
  • Er is sprake van een handelingsplan: analyse van de leesproblemen, doelen, organisatie van de extra hulp en evaluatie van de doelen
  • Ondanks deze hulp blijft er een ernstige achterstand bestaan op het gebied van het technisch lezen, of op het gebied van het technisch lezen in combinatie met het spellen
  • Uw kind heeft 3 keer een E-score op het technisch lezen op woordniveau of
  • Minimaal 3 keer een E-score op het technisch lezen op woordniveau in combinatie met 3 keer een E-score op de spelling op woordniveau of
  • Minimaal 3 keer een D-score op technisch lezen op woordniveau in combinatie met 3 keer een E-score op de spelling op woordniveau behaald
  • Met betrekking tot de voorgenoemde toetsmomenten tellen alleen de hoofdmetingen.
  • Daarnaast mag er geen sprake of vermoeden zijn van andere leer en/of gedragsstoornissen die een belemmering vormen voor het lees- en spellingproces.
Is er sprake van bovenstaande criteria, dan kunt u als ouders/verzorgers en/of de school onderstaande aanmeldingsformulieren downloaden en invullen. Wanneer de school en u de formulieren volledig hebben ingevuld, dan verzoeken wij u als ouder beide formulieren in te scannen en per mail te zenden naar dyslexie@pento.nl  De secretaresse van Dyslexie Netwerk Pento zorgt ervoor dat uw dossier ter beoordeling aan de GZ-psycholoog van Pento wordt voorgelegd. De GZ-psycholoog van Pento beoordeelt of in het dossier het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie voldoende wordt onderbouwd. Als dit het geval is, kan vergoede diagnostiek plaatsvinden en zullen wij contact opnemen om een afspraak voor een intakegesprek en om het dyslexieonderzoek in te plannen.
Nieuws
Dyslexiebehandelingen bij logopediepraktijk Willewiis;
Sinds twee jaar begeleid ik kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en lees- en spellingmoeilijkheden.

Wat ik zo mooi vind aan de begeleiding van kinderen gaat veel verder dan het behalen van resultaten op papier.

Mijn dag is goed wanneer ik een kind in de wachtkamer zie lezen en die roept dat hij/zij nog even niet mee naar binnen kan, want hij/zij wil de bladzijde nog af lezen. En ja, dit maak ik gelukkig geregeld mee. Voor kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zijn dit de mooiste resultaten die je kunt bereiken als je het mij vraagt.

Zelf ben ik al van jongs af aan gek op lezen. Wanneer ik helemaal in een verhaal zit vergeet ik de tijd en speelt het verhaal zich als een film in mijn hoofd af. Degenen die ook van lezen houden, zullen zich hierin herkennen. Voor veel kinderen en volwassenen is dit echter lang niet zo vanzelfsprekend. Zeker als je dyslexie hebt, is lezen meestal niet favoriet. En dat hoeft ook niet. Iedereen heeft zijn eigen hobby’s en interesses. De één houdt van lezen, de ander van bouwen en weer een ander luistert het liefst de hele dag muziek en zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal heel voor de hand liggend zou je zeggen. Maar iemand die bijvoorbeeld minder interesse heeft in schilderen, kan dit makkelijker uit de weg gaan dan iemand die, om wat voor reden dan ook, een hekel heeft aan lezen. In de maatschappij waarin wij leven draait bijna alles om lezen. Hoe fijn is het dan, dat lezen lukt.

Mijn doel voor de behandeling is vooral het plezier in lezen weer terug te krijgen. Dat kinderen met een opgeheven hoofd verder kunnen en weer durven te leren. Dát is voor mij belangrijk. De resultaten op papier komen dan vanzelf.
In de praktijk leveren wij maatwerk. Elk kind is uniek, dus elke behandeling ook. We sluiten ons aan bij wat het kind nodig heeft en stellen doelen in overleg met het kind, de ouders en school. Plezier in de behandeling staat hierbij voorop.

Met vriendelijke groeten,
Mirjam de Vries
Logopedist & dyslexiespecialist

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

   

©2020 Logopedie Willewiis
Privacyverklaring

ontwikkeld door WIE
Aangesloten bij: