Alles wat je moet weten over

Aanmelden

U kunt online aanmelden via het aanmeldformulier. Dit kan in veel gevallen zonder verwijsbrief, via DTL (directe toegankelijkheid logopedie). Bij de eerste afspraak worden screeningsvragen afgenomen om te kijken of logopedie nodig is. Voor iedere afspraak ontvang je een bevestiging per mail.

Om logopedische zorg te ontvangen, is soms een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist, tandarts/orthodontist of het Audiologisch Centrum Friesland. Mocht dit het geval zijn, dan geven wij dit aan.

Wij zijn telefonisch beschikbaar op:

Dinsdag van 13.00-17.00. Woensdag van 8.30-12.00. Donderdag van 10.45-14.30

U mag ook de voicemail inspreken, dan nemen wij contact op.

Intakegesprek

Bij de eerste afspraak neem je mee;
  • De verwijsbrief van de huisarts of verwijzend medisch specialist.
  • De zorgpas van degene die in behandeling komt.
  • Een identiteitsbewijs (denk aan paspoort/identiteitskaart/rijbewijs) van degene die in behandeling komt. 

Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk vindt de intake plaats. Dit is een gesprek waarin aan de orde komt met welke logopedische hulpvraag je in de praktijk gekomen bent, door wie je verwezen bent en hoe de ontwikkeling van de logopedische hulpvraag is geweest. Kom je met een kind in de praktijk, dan zullen de vragen over de logopedische hulpvraag en de ontwikkeling hiervan aan jou gesteld worden. Het kind krijgt de mogelijkheid de ruimte te verkennen en we zullen een eerste observatie doen. Na het intakegesprek vindt er een onderzoek plaats en bekijken we wat de problemen zijn op gebied van stem, spraak, taal, gehoor, slikken of lezen en/of spelling.

Onderzoek

Afhankelijk van de hulpvraag zal er onderzoek plaatsvinden. Dit kan bestaan uit een gesprek, test en/of observatie. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er een aantal mogelijkheden:

• Je krijgt adviezen mee en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt
• In overleg wordt gestart met de behandeling van stem, spraak, taal, gehoor, slikken of dyslexie.
• Indien nodig vindt er een doorverwijzing naar een specialist plaats (bijvoorbeeld: KNO-arts)

Werkwijze en behandeling

Ieder mens is verschillend. Daarom bieden wij zorg op maat. Dat betekent dat we niet alleen naar de stoornis kijken, maar ook naar de stoornis in combinatie met de cliënt en zijn of haar omgeving. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de problemen kan het nodig zijn contact op te nemen met personen die in nauw contact staan met u of uw kind.

De behandelfrequentie kan variëren van één of twee keer in de week tot één keer per maand. De oefeningen worden bij kinderen zoveel mogelijk spelenderwijs aangeboden. Vaak zul je huiswerk meekrijgen. Een schriftje o.i.d. kan erg handig zijn om bijvoorbeeld de leerkracht op de hoogte te brengen van wat er gedaan wordt tijdens de behandelingen. Andersom kan de leerkracht ook opschrijven waar in de klas aandacht aan besteed wordt.


Voor een goed verloop van de behandeling kan het nodig zijn dat wij contact opnemen met de school van het kind, of met je arts of specialist. Dit mogen wij i.v.m. de Wet op de Privacy niet ongevraagd doen. Wij vragen hiervoor uw toestemming.


Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben, vernemen we dit graag. Dit mag je bij de behandelend logopedist aangeven of mailen naar info@willewiis.nl. Mocht het noodzakelijk zijn, kun je de klacht indienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.


Meer informatie over het beleid van Willewiis vind je in de praktijkregels.

Afmelden

Bij iedere aanmelding maken we graag zo spoedig mogelijk een afspraak. We vragen dan ook gemaakte afspraken minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, zodat we iemand anders op dat tijdstip kunnen inplannen. Afmelden kan telefonisch of per mail. Ook een telefonische of online afspraak is mogelijk in plaats van een afspraak in de praktijk. Niet tijdig afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. Met overmacht wordt rekening gehouden. Meer informatie over afmelden vind je in onze praktijkregels.

Verzekering

Logopedie is opgenomen in de basisverzekering. Dit houdt in dat de behandeling door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. De rekening wordt rechtstreeks vanuit de praktijk bij de zorgverzekeraar ingediend.

Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u zelf logopedie volgen, dan geldt het eigen risico (€385).
De vergoeding van dyslexie wordt gedaan door de gemeente, mits het om ernstige dyslexie gaat. Kijk voor informatie op de site van Pento.

Aanmelden?

Neem direct contact met ons op