__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"31522":{"name":"Accent Dark","parent":"56d48"},"56d48":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"31522":{"val":"rgb(4, 1, 4)","hsl_parent_dependency":{"h":307,"l":-0.12,"s":0.52}},"56d48":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"31522":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}},"56d48":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Logopedie & Dyslexie

Voor kinderen

Ieder kind is uniek, uniek met al zijn emoties. Als ouder/verzorger wilt u graag dat uw kind lekker in zijn vel zit. Bij Willewiis vinden we het belangrijk dat kinderen plezier hebben: wille. Plezier in wat ze doen en wie ze zijn in contact met anderen. Daarnaast zijn kinderen wijs op hun eigen manier. Eigenwijs, wijsheid, je eigen wijze: wiis. Wille en wiis staan dus centraal in onze praktijk voor jeugd en gezin.


Wij hebben expertise op het gebied van kinderen met leerstoornissen, aandacht- en concentratieproblemen, aanpassingsstoornissen, stoornissen in het autistisch spectrum, sensomotorische problemen en psychosociale stoornissen.

Door onze expertise en ons netwerk zijn wij in staat om zeer breed naar de problematiek van uw kind te kijken. Zo kunnen wij in samenwerking met u de beste behandeling/begeleiding bepalen en bieden. Wij werken momenteel vanuit de volgende disciplines: logopedie, ergotherapie en weerbaarheidstraining. 

én volwassenen...

Ook volwassenen kunnen bij ons terecht. Zo kunnen er plotseling of door een medische reden stemklachten ontstaan of problemen op het gebied van slikken. Daarnaast oefenen wij met volwassenen aan de taal en articulatie. Er zijn volwassenen die moeite hebben met de uitspraak van klanken, of aan hun accent willen werken. Tevens kunnen volwassenen die stotteren bij ons terecht. 

Ziektes als Parkinson, dementie en afasie kunnen veel invloed hebben op de verstaanbaarheid en het begrijpen en gebruiken van taal. Verder helpen logopedisten bij cognitieve communicatiestoornissen en kunnen we ondersteunen bij de inzet van communicatiehulpmiddelen (zoals spraakcomputers). 


We hebben specialisten in huis op het gebied van stemproblemen en spraak-, slik- en taalstoornissen bij volwassenen. 

Logopedie


Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. 
Logopedie houdt zich dus bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord.

Dyslexie


Als een kind veel moeite heeft met (technisch) lezen en spellen, kan het zijn dat er sprake is van dyslexie. Logopedisten hebben kennis van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.

Aanmelden

Aanmelden logopedie of dyslexie


Om logopedische zorg te ontvangen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist, tandarts/orthodontist of het Audiologisch Centrum Friesland.
Na het intake gesprek vindt er een onderzoek plaats en bekijken we wat de problemen zijn op gebied van stem, spraak, taal, gehoor, slikken of dyslexie.

Thuis oefenen?

Bekijk onze thema tips!

Over Willewiis

Wille is plezier, wiis is trots en wijsheid en dat dragen we als team uit, daar staan we voor. Trots op dat wat bereikt wordt (kleine en grote stapjes), de wijsheid om dat te kunnen doen wat nodig is om beter te kunnen communiceren en vooral plezier voor de therapeut en de kinderen en volwassenen. Plezier is ten slotte de sleutel tot leren en ontwikkelen.