Privacy

Onze logopedisten nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen logopediepraktijk Willewiis wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Binnen de praktijk houden wij ons aan de rechten beschreven in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

In de WGBO  worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld.
Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.
Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.


Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat, we echter uitsluitend met uw toestemming, de verwijzer en andere betrokkenen, zoals de leerkracht of de schoollogopedist, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.
Nieuws

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.
   

©2017 Logopedie Willewiis
ontwikkeld door WIE