Welkom bij Willewiis

Het bedrijf bestaat uit 3 onderdelen:
Nieuws
05-01-2016
Binnenkort worden op diverse scholen in Nederland de Cito toetsen weer afgenomen. Voor leerlingen met dyslexie niet altijd even leuk. Te meer omdat ze niet alleen moeite hebben met het lezen van de begrijpend leestest, maar ook bij de spellingtoets en rekentoets moet vaak gelezen worden. Cito beschrijft hoe je leerlingen met dyslexie kunt helpen hierbij. Lees meer.....


Op 11 april 2016 vindt een voorlichting plaats over Bouw! een interventieprogramma voor risicoleerlingen wat betreft lezen en schrijven van groep 2 t/m 4. Meer info.

   

©2016 Logopedie Willewiis
ontwikkeld door WIE